Trân trọng chào mừng Quý thầy cô, sinh viên đến với Gia Sư Quốc Tế Asia!

Gia Sư Quốc Tế Asia luôn hướng đến tính chất làm việc khoa học, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của Gia Sư. Tạo điều kiện thuận lợi cho Quý thầy cô và sinh viên (gọi tắt là Gia Sư) hợp tác với Gia Sư Quốc Tế Asia. Chúng tôi xây dựng một số tiêu chuẩn trong Yêu cầu đối với gia sư. Rất mong Quý Gia Sư cùng với Gia Sư Quốc Tế Asia thực hiện nghiêm chỉnh.