Mã Lớp: 03318/SV

Lớp dạy: 8 (nhóm 4 hs)

Môn dạy: Toán + Anh Văn

Địa chỉ: Ấp Tây Lân, Bà Điểm, Hốc Môn (chợ Bà Điểm)  Bản đồ tìm lớp dạy kèm

Mức lương: 200.000 đồng/buổi

Số buổi:  2buổi/Tuần (sắp xếp từ T2-CN)

Thời gian dạy: từ 18 giờ 00

Yêu cầu: Sinh viên, ưu tiên nam, dạy chương trình phổ thông

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao