Mã Lớp: 02818/GV

Lớp dạy: 12

Môn dạy: Toán

Địa chỉ: Hàn Hải Nguyên, P. 2, Q. 11  Bản đồ tìm lớp dạy kèm

Mức lương: 180.000 đồng/buổi

Số buổi:  3buổi/Tuần (T5, T7, CN)

Thời gian dạy: 14 giờ 00 – 15 giờ 30

Yêu cầu: Sinh viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao