Mã Lớp: 04́818/SV

Lớp dạy: Lớp 2

Môn dạy:  Toán + Tiếng Việt

Địa chỉ: Phường 16, Quận 8

Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng

Số buổi:  3 buổi/Tuần ( Thứ 2-4-6)

Thời gian dạy: Buổi tối 18h00 đến 19h30

Yêu cầu: Sinh Viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Chưa giao