Mã Lớp: 03818/GV

Lớp dạy: 4

Môn dạy: Toán – Tiếng Việt ( Báo Bài)

Địa chỉ: PHẠM HÙNG, Q.8  Bản đồ tìm lớp dạy kèm

Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng

Số buổi:  3 buổi/Tuần (Tự Sắp Xếp )

Thời gian dạy: từ 17 giờ 30 hoặc 18 giờ 00

Yêu cầu: Giáo viên/ sinh viên nữ

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao