Mã Lớp: 03618/GV

Lớp dạy: 11 

Môn dạy: Tiếng Anh (hổ trợ học viên học và làm bài thi online trên YouTube)

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Hào, Phường 6, Quận 4, HCM  Bản đồ tìm lớp dạy kèm

Mức lương: 350.000 đồng/buổi (Sinh viên), 500.000 đồng/ buổi (Giáo Viên)

Số buổi:  1 buổi/Tuần (Thứ 2)

Thời gian dạy: 7 giờ 30 đến 9 giờ 30

Yêu cầu: Sinh viên hoặc Giáo viên giỏi anh văn cả 4 kỉ năng

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao