Mã Lớp: 03718/GV

Lớp dạy: 9 

Môn dạy: Toán – Lí – Hóa

Địa chỉ: Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, HCM  Bản đồ tìm lớp dạy kèm

Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng

Số buổi:  3 buổi/Tuần (T2, T4, CN)

Thời gian dạy: từ 18 giờ 00

Yêu cầu: Giáo viên nữ

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao