Mã Lớp: 06117/SV

Lớp dạy: 11

Môn dạy: Toán (tài liệu tiếng Anh, có thể dạy bằng tiếng Việt)

Địa chỉ: Dạy Trực Tuyến Online Qua Skype

Mức lương: 6.000.000

Số buổi: 2 buổi/Tuần, (sắp xếp)

Thời gian dạy: Buổi tối

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên có khả năng dạy song ngữ Anh-Việt (ưu tiên nữ)

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao