Mã Lớp: 06817/SV

Lớp dạy: 8

Môn dạy: Toán Lí Hóa

Địa chỉ: Chung Cư 17 3Ha (Bình Khánh), Phường An Phú, Quận 2 (Xem bản đồ)

Mức lương: 200.000/buổi

Số buổi: 2 buổi/Tuần, (thứ 7, CN)

Thời gian dạy: sắp xếp tư 15 giờ đến 18 giờ

Yêu cầu: Sinh viên nữ

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao