Mã Lớp: 06317/SV

Lớp dạy: Tiếng Hàn

Môn dạy: Tiếng Hàn cho người đi làm

Địa chỉ: Bình Thạnh

Mức lương: 2.500.000 – 3.000.000

Số buổi: 3 buổi/Tuần, (sắp xếp)

Thời gian dạy: sắp xếp

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên dạy tốt tiếng Hàn

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao