Mã Lớp: 05117/GV

Lớp dạy: 3 

Môn dạy: Tiếng Anh

Địa chỉ: Quận 2 (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.000.000 (sv) – 2.500.000 (gv)

Số buổi: 3 buổi/Tuần, (2, 4, 6)

Thời gian dạy: 17g30-19g

Yêu cầu: Sinh viên hoặc Giáo viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao