Trân trọng chào mừng Quý thầy cô, sinh viên đến với Gia Sư Quốc Tế Asia!

Chúng tôi luôn đảm bảo tính chất làm việc khoa học, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của Gia Sư. Tạo điều kiện thuận lợi cho Quý thầy cô và các bạn sinh viên (gọi tắt là Gia Sư) hợp tác với Gia Sư Quốc Tế Asia. Chúng tôi xây dựng một số quy định trong nội quy nhận lớp. Rất mong Quý Gia Sư cùng với Gia Sư Quốc Tế Asia thực hiện nghiêm chỉnh.

NỘI QUY NHẬN LỚP