Mã Lớp: 04717/GV

Lớp dạy: 6 

Môn dạy: Báo bài

Địa chỉ: Phạm Hùng, Quận 8 (gần cầu Chánh Hưng) (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.000.000

Số buổi: 3 buổi/Tuần, (2, 4, 6)

Thời gian dạy: từ 18 giờ

Yêu cầu: Sinh viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao