Mã Lớp: 03017/SV

Lớp dạy: Tin học văn phòng

Môn dạy: Word, Excel

Địa chỉ:  Quận 5 (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.000.000 đồng. Dạy chỉ 3 tuần

Số buổi: 4 Buổi/Tuần, 2 giờ/buổi

Thời gian dạy: từ 16 giờ

Yêu cầu: Sinh viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao