Mã Lớp: 02617/SV

Lớp dạy: 7

Môn dạy: Báo bài

Địa chỉ: Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng

Số buổi: 5 Buổi/Tuần, 1,5 giờ/buổi

Thời gian dạy: tối từ 18 giờ

Yêu cầu: Sinh viên có kinh nghiệm

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao