Mã Lớp: 04917/GV

Lớp dạy: Luyện Thi Khối D 

Môn dạy: Toán

Địa chỉ: Lê Đại Hành, Quận 11 (Xem bản đồ)

Mức lương: 3.500.000

Số buổi: 5buổi/Tuần, (sắp xếp)

Thời gian dạy: sắp xếp

Yêu cầu: Sinh viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao