Mã Lớp: 04117/SV

Lớp dạy: 10 

Môn dạy: Toán, Vật Lí

Địa chỉ: Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8 (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.000.000

Số buổi: 3 buổi/Tuần, (các ngày sắp xếp)

Thời gian dạy: 18giờ00 – 19giờ30

Yêu cầu: Sinh Viên Nữ

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao