Mã Lớp: 08617/SV

Lớp dạy: 2 học sinh 9 tuổi và 11 tuổi

Môn dạy: Tiếng Việt

Địa chỉ: Cao Lỗ, Quận 8  (Xem bản đồ)

Mức lương: 150.000/ buổi

Số buổi:  3 buổi/Tuần (sắp xếp)

Thời gian dạy: tôi sắp xếp

Yêu cầu: Sinh viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao