Mã Lớp: 06517/SV

Lớp dạy: 4 và 7

Môn dạy: Báo bài lớp 4, Toán lớp 7

Địa chỉ: Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8 (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.500.000 – 3.000.000

Số buổi: 3 buổi/Tuần, (2, 4, 6)

Thời gian dạy: Từ 19giờ -21 giờ

Yêu cầu: Giáo viên/ Sinh viên nữ nhiệt huyết

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao