Mã Lớp: 08317/SV

Lớp dạy: 2, 5, 6

Môn dạy: Vẽ (tô màu ….)

Địa chỉ: Thanh Đa, Bình Thạnh  (Xem bản đồ)

Mức lương: 250.000/buổi

Số buổi:  1 buổi/Tuần (chiều thứ 4)

Thời gian dạy: 17giờ đến 19giờ

Yêu cầu: Sinh viên Đại Học Kiến Trúc

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao