Mã Lớp: 02318/SV

Lớp dạy: 11 

Môn dạy: Toán

Địa chỉ: Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung , Quận Tân Phú (xem bản đồ)

Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng

Số buổi:  2 buổi/Tuần (T2, T4)

Thời gian dạy: T2: 14 giờ 00 – 16 giờ 00; T4: 16 giờ 00 – 18 giờ

Yêu cầu: Sinh viên nữ, có kinh nghiệm dạy kèm

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Chưa giao