Mã Lớp: 02218/GV

Lớp dạy: 11 (Dạy online)

Môn dạy: Toán (chương trình AP)

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Hào, Phường 6, Quận 4 (xem bản đồ)

Mức lương: 200.000 đồng/ buổi

Số buổi:  2 buổi/Tuần (T2, T4)

Thời gian dạy: Từ 9 giờ 30 – 11 giờ 30

Yêu cầu: Sinh viên chuyên toán (không cần biết tiếng Anh)

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao