Mã Lớp: 01918/SV

Lớp dạy: 5 (học sinh Việt Úc)

Môn dạy: Báo bài

Địa chỉ: Kì Đồng, Quận 3, HCM (xem bản đồ)

Mức lương: 3.000.000 – 4.000.000 đồng/ tháng

Số buổi:  3-4 buổi/Tuần (T3, T4, T5, CN)

Thời gian dạy: từ 18g00

Yêu cầu: Giáo viên biết tiếng anh khá/ Sinh viên giỏi anh văn

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đang giao