Mã Lớp: 09718/GV

Lớp dạy: 5

Môn dạy: Anh Văn

Địa chỉ: Kì Đồng, Quận 3 (Xem bản đồ)

Mức lương: 225.000/buổi

Số buổi:  5buổi/Tuần (thứ 2, 3, 4, 5, CN)

Thời gian dạy: 90 phút (từ 18 giờ 00)

Yêu cầu: Giáo viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Chưa giao