Mã Lớp: 00818/GV

Lớp dạy: 1 học sinh Việt Úc

Môn dạy: Tiếng Anh

Địa chỉ: Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình (Xem bản đồ)

Mức lương: thương lượng/ buổi

Số buổi:  3 buổi/Tuần (3, 5, 7)

Thời gian dạy: Từ 18 giờ

Yêu cầu: Giáo Viên Bản Ngữ Nữ

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đang giao