Mã Lớp: 06717/SV

Lớp dạy: 4

Môn dạy: Báo bài

Địa chỉ: Trần Quốc Toản, Phường 6, Quận 3 (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.500.000

Số buổi: 3 buổi/Tuần, (sắp xếp)

Thời gian dạy: từ 18 giờ 30

Yêu cầu: Sinh viên Đại Học Sư Phạm

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao