Mã Lớp: 05717/GV

Lớp dạy: 3 và 4

Môn dạy: Báo bài

Địa chỉ: Phạm Hồng Thái, Quận 1 (Xem bản đồ)

Mức lương: 6.000.000

Số buổi: 5 buổi/Tuần, (CN, T2-5)

Thời gian dạy: Từ 18 giờ

Yêu cầu: Giáo viên tiểu học

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao