Mã Lớp: 05917/SV

Lớp dạy: 2

Môn dạy: Báo bài

Địa chỉ: Triệu Quang Phục, Quận 5 (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.400.000

Số buổi: 5 buổi/Tuần, (CN, T2-5)

Thời gian dạy: Từ 19 giờ 30

Yêu cầu: Sinh viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao