Mã Lớp: 07117/SV

Lớp dạy: 3 và 4

Môn dạy: Báo bài

Địa chỉ: Phạm Hồng Thái, Quận 1 (Xem bản đồ)

Mức lương: 5.000.000/tháng

Số buổi:  3buổi/Tuần (sắp xếp)

Thời gian dạy: từ 18 giờ (từ 3-4 tiếng/buổi)

Yêu cầu: Giáo Viên Tiểu Học

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp: Đã giao