Mã Lớp: 05517/GV

Lớp dạy: 10 

Môn dạy: Anh Văn

Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 (Xem bản đồ)

Mức lương: 1.600.000

Số buổi: 1 buổi/Tuần, (sắp xếp)

Thời gian dạy: 18g30-20g30

Yêu cầu: Sinh viên giỏi hoặc Giáo viên

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao