Mã Lớp: 03517/GV

Lớp dạy: 4 (học sinh Á Châu)

Môn dạy: tiếng Anh

Địa chỉ: Hàn Thuyên, Bình Thọ, Thủ Đức (Xem bản đồ)

Mức lương: 2.000.000 – 3.000.000 đồng/tháng

Số buổi: 3 buổi/Tuần, (Thứ 2, 4, 6)

Thời gian dạy: 18giờ00 – 19giờ30

Yêu cầu: Giáo Viên Anh, hoặc SV Anh Kinh Nghiệm Có Chứng Chỉ Quốc Tế

Liên hệ:  093 132 1818091 668 7878

Trạng thái lớp:  Đã giao